Ana Sayfam yap Sık Kullanılanlara Ekle İletişim
Sason Menü
 Tarihçe
 Coğrafya
 Ekonomi
 Turizm
 Harita
  Köyleri
 Nüfus
 Sosyal Faaliyetler
  Geçim Kaynakları
 Yöre Yemekleri
 Yöre Kıyafetleri
 Telefon Rehberi
 Resim Galeri

Reklam

Sason Linkler
 Sason Lisesi
  Sason Belediyesi
 Sason MEB
 Sason Kaymakamlığı
 Sasonspor
  Sason Gazetesi
 Sason YİBO
 Sason Yunus Emre
 Sason Devlet Hastanesi

Online İşlemler
 TTNET İşlem
 TTRehber İşlem
 İSKİ İşlem
 Doğal Gaz İşlem
 Bağ-kur İşlem
  Vergi İşlem
 SSK İşlem
 Tc Kimlik No
 Vergi No
  DGS İşlem
 KPSS İşlem
 ÖSYM İşlem
 MEB İşlem
  Üniversiteler
 Konsolosluklar
  Bakanlıklar
 Emniyet Müdürlüğü
 Hukuk ve Adalet
 Siyasi Partiler

Hakkımızda
  Hakkımızda
 Bize Ulaşın
 İletişim

Sason Tanıtımı

Sason İlçesinin eski adı “KABİLCEVİZ”dir. Kelime anlamı cevizi bol anlamına gelmektedir. Sason adı Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilmiştir 


Cumhuriyetten sonra Sason İlçesi kesin olarak Siirt Vilayetine bağlı bir kaza durumuna getirilmiştir.1938 Kozluk İlçesi Sason’ nun bir bucağı iken bu tarihte ayrılarak İlçe statüsünü kazanmıştır. Sason İlçesi 16 Mayıs 1990 tarih ve 20522 Sayılı Resmi(Mükkerrer )gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3647 Sayılı Kanunun 2. Maddesine göre Batman İlçesi Vilayet olması nedeniyle,Sason İlçesi bu tarihte Siirt Vilayetinden ayrılarak Yeni İl olan Batman İline bağlanmıştır.


    1. Jeolojik Durum

Sason Baykan – Sason zonu üzerinde bulunmaktadır. Yapılan Araştırmalar jolojik olarak sasonun zemin yapısının 100 ile 500 metere arasında değişen kayaçlardan oluştuğunu göstermektedir. Sason dağ sıralarının hemen önünde geniş düzlüklerde yer alan sahalarda özellikle zengin  petrol yatakları yer almaktadır.

İlçemiz Güneydoğusunda Kozluk İlçesi,Kuzeyinde Muş İli Kuzeydoğusunda Mutki İlçesi,Batısında Kulp İlçesi ile çevrilmiştir. Alanı 661 Km2’dir İlçenin rakımı 980 dir. İlçemizin Yeryüzü şekilleri zamanında 60 milyon yıl önce üçüncü zamandaki (Tersiyer)Jeolojik hareketler sonucunda oluşmuştur. Alanın 636.050 dekarı dağlık ,6.000 dekarı Yayla,2.400 dekarı ova,16.550 dekarı ise dalgalı arazidir. Yeryüzü  şekilleri içinde en fazla dağların yer aldığı İlçemizde,belli başlı yüksek dağlarımızdan Aydın tepe (Mereto)2.973 metre,İlçemiz ile Muş İli arasında bulunan Subaşı dağı’ Zoveser) 2.706 metre,İlçe merkezinin güneyinde Kuşaklı(Halkis)Dağı,1.947 metre,Heybeli Köyünün 4 Km .Güney batısında Taştepe (Golan)dağı 1.473 metre, Dağçatı köyünün 6 Km. Batısında Gökçekaradağ(Sintör) dağı bulunmaktadır.    

Sason ve Kayser çayları İlçemizin belli başlı iki akarsuyudur. Bu akarsulur malabadi köprüsü  yakınında Kulp çay ile birleşerek Batman çayı adı ile güneye doğru akarlar Dicle ye  ulaşırlar. Kayser çayı Sason-Kulp ilçeleri ve dolaysıyla Batman ve Diyarbakır  İllerinin de  İdari  sınırlarını  belirleyen doğal bir sınır şeridi özelliği taşır.

    1. İklim Özellikleri

İlçemizin iklimi geç Akdeniz iklimi ile Doğu  Anadolu’nun karasal  iklimleri  arasında bir geçiş iklimi özelliğini  taşımaktadır. Yağışlı bir iklime sahip olan ilçemizde yıllık ortalama yağış 98 Kg./M2 dir. Kışlar genelde uzun ve sert geçmektedir. Yörenin karakteristik bitki örtüsü meşe ağacıdır.

    1. Ulaşım

İlçemiz Batman ‘ ın kuzeyinde yer almaktadır. İlçemizin Ulaşımı da Diyarbakır – Bitlis Karayolu ile Batmandan – Kozluk ve Bitlis’e giden karayolu üzerindeki yol ayrımından gerçekleştirilmektedir. İlçemizin Batman’a olan uzaklığı 75 km dir. Ayrıca ilçemizden Yücebağ beldesi üzerinden şose yollar ile Diyarbakır Kulp ilçesi ile de ulaşım sağlanmaktadır. Yeni yapılan çalışmalar ile İlçemizden Muş ili iel Bitlis ili Mutki ilçesine ulaşıla bilinecektir.

    1. Ekonomi Ve Tarım

İlçemiz  uzun yıllar boyunca tarımsal alanda gerçekleştirilen faaliyetlerle ekonomik olarak ayakta durmaya çalışmıştır. 1970 li yılların sonunda ilçemizde kurulan  Tekel Tütün Yaprak İşleme Tesisi ile ilçemiz tarımda önemli bir ivme kazanmış ve 1990 lı yılların sonuna kadar ilçe ekonomisi ve tarım faaliyetleri bu çerçevede ilerlemiştir. Ancak İşletmenin kapatılmasından sonra ilçe ekonomisi büyük bir durgunluk sürecine girmiş ve bu alternatif ürünlere yönelmeyi beraberinde getirmiştir.

İlçede geçmişten bu yana üretimi yapılan Ceviz ve Arıcılık bu sürecin sonunda çıkar bir yol olmuş ve bu tarihten sonra  bu iki alanda tarımsal faaliyetler artırılmıştır. Bu faaliyetler çeşitli fonlar ve projeler aracılığı ile desteklenmiş ve üretim faaliyetleri artırılmaya başlanmıştır. Özellikle arıcılık alanında yöremizin zengin çiçek florasına sahip olması kovan sayısını her geçen gün artırmış ve üretimi geçmiş yıllar ortalamasının kat be kat üstüne çıkarmıştır.

Alternatif geçim kaynakları içinde hayvancılıkta her geçen gün rağbet görmekte. Özellikle küçük baş hayvancılık gene çeşitli kaynaklardan elde edilen fonlar ve çeşitli projeler aracılığı ile desteklenmektedir.

 

 
haberler