Ana Sayfam yap Sık Kullanılanlara Ekle İletişim
Ana Menu
 M. Kemal Atatürk Hayatı
 Çocukluğu ve Eğitimi
 İstiklal Savaşı
 Görüşleri
 Devrimleri
  İlkeleri
  İnkılapları
 Kronoloji
 Vecizeleri
 İstiklal Marşı
  Ordu Kumandanı
 Atatürk ve Spor
 10. Yıl Marşı
 Deyişleri
  Gençliğe Hitabesi
 Ölümü
  19 Mayıs
  Doğa Sevgisi
 Askerlik
 Çocuk Anısı
  Hakkında Söylenenler
 Özdeyişleri
 Bilim Hakkında Söyledikleri
  Çocuk Sevgisi
 Köylü ile Anısı
 Vatan Sevgisi
 Yenilikler
 Sanata ve Sanatçı Önem
  Düşünceleri
 Katıldığı Savaşlar
  Milli Mücadele Anlayışı
  Dolma Bahçe
 Resimleri
Reklam

Gazeteler
 Gazeteler
 Haberler
 Dergiler
 Televizyonlar
  Radyolar
 İnternet Medya
 Magazin
  Son Dakika

Hakkımızda
  Hakkımızda
 Bize Ulaşın
 İletişim

 

Atatürk Kronolojisi

1881

 

Mustafa Kemal' in doğumu.

1886

 

Mustafa Kemal' in ilk öğretimine başlaması.

1888

 

Babası Ali Rıza Efendi'nin ölümü.

1893

 

Selanik Askeri Rüştiyesi' ne girdi ve Mustafa adını aldı.

1895

 

Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdi. Manastır Askeri İdadisi' ne girdi.

13.03.1899

 

İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.

1902

 

Harp Akademisine girdi ve burada gazete çıkardı.

11.01.1905

 

Harp Akademisini yüzbaşı olarak bitirdi, Şam' a 5.Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.

Ekim 1906

 

Şam' da "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni " kurdu. Şam' da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu.

23.07.1908

 

Meşrutiyet' in ilan edilmesi için çalışmalar.

31.03.1909

 

31 Mart ihtilaliyle Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.

13.09.1911

 

Mustafa Kemal, İstanbul' a Genelkurmay' a naklen atandı.

27.11.1911

 

Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.

09.01.1912

 

Mustafa Kemal, Trablusgarp' ta Tobruk Saldırısını.

27.10.1913

 

Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliğe atandı.

01.03.1914

 

Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseldi.

02.02.1915

 

Mustafa Kemal, Tekir dağında 19. Tümeni kurdu.

25.02.1915

 

Mustafa Kemal' in Maydos' a gidişi.

25.04.1915

 

Mustafa Kemal, Arıburnun da itilaf Devletleri' ne karşı koydu.

01.06.1915

 

Mustafa Kemal' in Albaylığa yükselişi.

09.08.1915

 

Mustafa Kemal, Anafartalar Gurubu Komutanlığına atandı.

10.08.1915

 

Mustafa Kemal, Anafartalar'dan düşmanı geri attı.

01.04.1915

 

Mustafa Kemal, Tuğgeneralliğe yükselişi.

06.08.1916

 

Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş' u düşmanın elinden kurtardı.

20.09.1917

 

Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporu yazdı.

Ekim 1917

 

Mustafa Kemal, İstanbul' a döndü.

26.10.1918

 

Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırısını durdurdu.

30.10.1918

 

Mondros Mütarekesi'nin imzası.

31.10.1918

 

Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması.

13.11.1918

 

Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal' in İstanbul' a dönüşü.

30.04.1919

 

Mustafa Kemal' in Erzurum' da bulunan 9. Ordu Müfettişliği' ne atanması.

15.05.1919

 

İzmir' e Yunanlıların asker çıkarması.

16.05.1919

 

Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul' dan ayrıldı.

19.05.1919

 

Mustafa Kemal' in Samsun' a çıkışı.

15.06.1919

 

Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi unvanını aldı.

21.06.1919

 

Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi' ne çağırdı.

8-9.07.1919

 

Mustafa Kemal, Askerlikten çekildi.

23.07.1919

 

Mustafa Kemal' in başkanlığında Sivas Kongresi'nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (Dağılma tarihi: 7 Ağustos 1919)

04.09.1919

 

Mustafa Kemal' in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül'de sona ermesi.

11.09.1919

 

Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi başkanlığına seçildi.

22.10.1919

 

Amasya Protokolü' nün imzalanması.

07.11.1919

 

Mustafa Kemal, Erzurum' dan Milletvekili seçildi.

27.12.1919

 

Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara' ya geldi.

20.03.1920

 

İstanbul' un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal' in protestosu, Ankara da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.

18.03.1920

 

 İstanbul' da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı.

19.03.1920

 

Mustafa Kemal tarafından Ankara' da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında ileri duyuruda bulunması.

23.04.1920

 

Mustafa Kemal, Ankara' da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.

24.04.1920

 

Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

05.05.1920

 

Mustafa Kemal' in Başkanlığında ilk Hükümet' in toplanması.

11.05.1920

 

Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

24.05.1920

 

Mustafa Kemal' in cezası Padişah tarafından onaylandı.

10.08.1920

 

Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nın imzalanması.

10.01.1920

 

I. İnönü Savaşı

20.01.1921

 

İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anaysa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.

30.03.1921
01.04.1921

 

II. İnönü Savaşı

10.05.1921

 

Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması ve Mustafa Kemal' in Grup Başkanlığı'na seçilmesi.

05.08.1921

 

Mustafa Kemal' e Başkumandanlık görevinin verilmesi.

22.08.1921

 

Mustafa Kemal' in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı' nın başlaması.

13.09.1921

 

Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması.

19.09.1921

 

Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi unvanını alması.

26.08.1922

 

Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruzu yönetmesi.

30.08.1922

 

Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.

01.09.1922

 

Gazi Mustafa Kemal'in: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini vermesi.

09.09.1922

 

Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.

10.09.1922

 

Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi.

11.10.1922

 

Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.

01.11.1922

 

Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine Saltanatlığın kaldırılması.

17.11.1922

 

Vahdettin'in bir İngiliz Harp gemisiyle İstanbul'dan kaçması.

29.01.1923

 

Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım ile evlenmesi.

24.07.1923

 

Lozan Antlaşması'nın imzalanması.

09.08.1923

 

Gazi Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması.

11.08.1923

 

Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.

29.10.1923

 

Cumhuriyet'in ilan edilmesi.

29.10.1923

 

Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması.

01.03.1924

 

Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliğin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.

03.03.1924

 

Hilafetin Kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer'iyeve Evkaf Vekaletiyle, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi.

20.04.1924

 

Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi.

17.02.1924

 

Aşarın kaldırılması.

24.08.1925

 

Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi.

25.11.1925

 

Şapka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.

30.11.1925

 

Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.

26.12.1925

 

Uluslararası takvim ve saatin kabulü.

17.02.1926

 

Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.

01.07.1927

 

Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gelmesi.

20.10.1927

 

Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2.Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku söylemesi.

01.11.1927

 

Gazi Mustafa Kemal'in 2. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.

09.08.1928

 

Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk Alfabesi hakkında nutkunu söylemesi.

03.11.1928

 

Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.

15.04.1931

 

Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.

04.05.1931

 

Gazi Mustafa Kemal'in 3. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.

12.07.1932

 

Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.

29.10.1933

 

Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10.Yıl dönümünde tarihi nutkunu söylemesi.

24.11.1934

 

Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi.

01.03.1935

 

Atatürk'ün 4. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.

01.05.1937

 

Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışlaması.

31.03.1938

 

Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu.

15.09.1938

 

Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması.

16.10.1938

 

Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayına başlanması.

10.11.1938

 

ATATÜRK'ÜN VEFATI ... (Perşembe, saat: 09.05)

11.11.1938

 

İstanbul Şehir Meclisi'nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunu indirerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı'nın çekilmesi.

12.11.1938

 

Atatürk'ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim Gençliği'nin Üniversite Konferans Salonu'nda toplanması.

13.11.1938

 

Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i koruyacaklarına ant içmeleri. 14.11.1938 Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.

15.11.1938

 

Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.

16.11.1938

 

İstanbullular Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.

19.11.1938

 

Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan cenazesi, önce Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü. Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.

20.11.1938

 

Atatürk'ün naşının Ankara'ya ulaşması ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankaralılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.

21.11.1938

 

Atatürk'ün cenazesinin Etnografya Müzesi'ndeki geçici Kabre konulması.

25.11.1938

 

Atatürk'ün vasiyetnamesinin açılması.

26.12.1938

 

Atatürk'ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabulü.

04.11.1953

 

Atatürk'ün Geçici Kabri açılması.

10.11.1954

 

Atatürk'ün cenazesinin Anıt-Kabir'e nakledildi.

 

 
haberler